The Journey

Wat is de Journey methode?

De grondlegster van de Journey is Brandon Bays, van o.a. het boek “De helende reis”.

Zij ontwikkelde een methode, naar aanleiding van haar eigen ziekte, om jezelf tot op het diepste niveau te bevrijden van de gevolgen van onverwerkte gebeurtenissen.

Vaak weet je hellemaal niet (meer) welke gebeurtenis(sen) zo’n impact op je gehad hebben. 
Vaak zijn het ook, in onze volwassen ogen, onbeduidende dingetjes geweest.
Maar als kind beleef je dingen soms heel anders, soms luchtiger, soms bedreigender.
En er kunnen uiteraard hele grote gebeurtenissen een rol spelen waar je mee blijft worstelen.

In een Journey, dat is de naam die Brandon Bays aan een proces heeft gegeven, komt een specifieke herinnering naar boven. Met alle emoties die daarbij horen. Waar we soms geneigd zijn onze emoties te verdringen, wordt je in een Journey uitgenodigd je emoties volledig te voelen. Je ervaart dat ze voorbijgaan en dat diep eronder je eigen essentie/levenskracht ligt, dat wat je werkelijk bent.

Hoe verloopt een Journey?

Tijdens een Journey wordt je door mij via een geleide meditatie naar een oude herinnering gebracht. Bij die oude herinneringen horen emoties, ervaringen en gedachten welke destijds niet zijn geuit. Dit kan er later voor zorgen dat je tegen bepaalde problemen of patronen aanloopt of zelfs ziek wordt. Nadat je in contact bent gekomen met je levenskracht, wordt de herinnering opnieuw beleefd. Aan de personen die bij de herinnering betrokken waren worden alsnog de eigen beleving en emoties geuit die je toen der tijd niet hebt kunnen uiten. Doordat de herinnering hierdoor verandert kunnen blokkades en beperkende patronen in het huidige leven worden opgeheven.

Maatwerk
Elk Journey proces is hellemaal persoonlijk en precies op maat, jouw vraag of probleem zal leidend zijn voor welke elementen er door mij ingezet worden gedurende de begeleiding van een Journey proces.

Wetenschappelijk onderbouwd
Wetenschappelijk onderzoek door Dr. Candace Pert heeft aangetoond dat door onderdrukte emoties en trauma’s op celniveau veranderingen kunnen optreden. Celreceptoren kunnen zichzelf afsluiten waardoor de lichaamscel minder goed communiceert met de rest van het lichaam, waardoor de celstofwisseling afneemt. Onderdrukte emoties en bijbehorende herinneringen worden vastgelegd in de eiwitstructuren in de cellen. Dit kan na verloop van tijd leiden tot emotionele, fysieke en mentale problemen.

Ervaring cliënt

Na een aantal traumatische gebeurtenissen vroeg Petra mijn hulp.
We maakten een Journey op de vermoeidheid waarbij het keelgebied naar voren kwam. Na de reis had Petra een gevoel van meer ruimte in de keel en het borstgebied. Een aantal weken later was dit nog steeds ruim waardoor Petra zich beter kon uiten en communiceren in verschillende situaties en letterlijk meer lucht had. Ook de vermoeidheid is afgenomen.